^ Πάνω

ΤΙ ΠΑΡΑΓΟΥΜΕ

 

 

 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ ΠΑΡΑΓΕΙ ΜΙΓΜΑΤΑ
 chicken-0011.jpg ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ
Νο 18    Όρνιθες αυγοπαραγωγής    
Νο 12    Όρνιθες κρεατοπαραγωγής
Νο 12Α  Ορνίθων ανάπτυξης
Νο 30    Στρουθοκαμήλων Αυγοπαραγωγής
Νο 31    Στρουθοκαμήλων Αναπτύξεως
 pigs.jpg ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΑ
Νο 16    Χοιρίδια απογαλακτισμού
Νο 26    Χοιρίδια πάχυνσης
Νο 25    Χοιρομητέρες
No 27    Προπάχυνσης χοίρων
 sheep1.jpg ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ - ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΑ
Νο 24    Αιγοπροβάτων  Γαλακτοπαραγωγής
Νο 23    Αιγοπροβάτων  Συντηρήσεως
Νο 22    Αμνοεριφίων  Πάχυνσης
 grazing-cow-1b.jpg ΑΓΕΛΑΔΟΤΡΟΦΕΙΑ –ΒΟΟΤΡΟΦΕΙΑ
Νο 20     Γαλακτοπαραγωγής Αγελάδων
Νο 21    Πάχυνσης Μόσχων